Aktualności
Galeria
Forum
Kontakt


free counters

Flag Counter

„Skrzydlaci sąsiedzi z parapetu okiennego” program ekologiczno – ornitologiczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łączny koszt zadania: 18 375,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:12 617,00 zł

Wysokość wkładu własnego: 5 758,00 zł

Program edukacyjno-ekologiczny ma zachęcić uczniów do samodzielnego poznawania środowisk przyrodniczych w bezpośredniej okolicy miejsca zamieszkania ze szczególnym wskazaniem na zamieszkujące je ptaki. Położenie Łasku i szkoły umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych w różnorodnych środowiskach. Ptaki jako zwierzęta wszędobylskie i łatwe do zauważenia pozwalają na wykorzystanie ich w zajęciach terenowych z różnych dziedzin ekologii tj. funkcjonowanie ekosystemu, zależności między organizmami czy ochrona różnorodności biologicznej. Bliskość lasu Rogaczew, podmokłych łąk i stawów w dolinie rzeki Grabi warunkuje różnorodność występujących ptaków a dla ucznia możliwość poznawania różnych grup ekologicznych tej gromady. Program dla młodych ornitologów ma również na celu, oprócz zdobycia wiadomości o ptakach i siedliskach które zamieszkują, nauczyć dzieci współpracy w grupie i zasad zachowania się podczas wycieczek przyrodniczych. Udział w zajęciach terenowych pozwoli również uczniom poznać inne formy aktywności, jak przyjemnie i pożytecznie można spędzić wolny czas obserwując przyrodę. Program skierowany jest do uczniów klas 4- 6 przeznaczony do realizacji w wymiarze 2 godzin co 2 tygodnie od lutego do czerwca 2015 r. w formie zajęć teoretycznych w pracowni i warsztatowych w terenie oraz wycieczek wyjazdowych. Warsztaty terenowe prowadzone będą pod opieką ornitologa dr Radosława Włodarczyka.
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi